VIDEO SERVER

[Help]   Vodcast    Language: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Search in titles:


Donated or third party productions

Duració   Categoria / Títol Data pub.
00:49:46   Aprèn a fer videojocs i troba noves eixides professionals 05-06-2013
00:04:11   La inserció laboral a la Jaume I 10-06-2013
01:22:21   Tendències tecnològiques en el desenvolupament de videojocs 05-06-2013