VIDEO SERVER

[Help]   Vodcast    Language: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Search in titles:


Universitat Jaume I own productions

Duració   Categoria / Títol Data pub.
00:06:23   Presentació de les jornades 23-02-2022
00:09:16   Inauguració 22-11-2018
01:52:13   Itineraris per a accedir a l'ensenyament públic com a docent 22-11-2018
01:46:02   Taller (I) Preparació de la programació i la unitat didàctica 23-02-2022
01:54:40   Taula rodona I: Accés a la docència en l'àmbit privat nacional i internacional 23-02-2022
01:39:27   Taula rodona I: acceso a la docencia privada nacional e internacional 22-11-2018