SERVIDOR DE VÍDEO

[Ayuda]   Vodcast    Idioma: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Búsqueda rápida en los títulos:


Josep Climent i Avinent. Bisbe de Barcelona.

<<< Produccions de la Universitat Jaume I / Noticias    

Imatge de portada

Valenciano

Marc A. Adell, Vicent Climent

 

 

    [ Reproduir / Play ]
 
Compartir Html5    
Compartir    
    
 
Duración  00:03:03 Año de realitzación  2011
Versión   Género  
Sinopsis   El títol s'ha editat amb la voluntat de difondre els estudis i les aportacions fetes sobre la personalitat i l'obra del bisbe Josep Climent i Avinent arran del tercer centenari del seu naixement. La publicació ha tingut com editors a Marc A. Adell, Agustí Flors, Francisco Marco i Manuel Rosas. El bisbe Climent va ser un religiós valencià, canonge de la seu, catedràtic de filosofia de la Universitat de València i claustral, i bisbe de Barcelona. Prestigiós il·lustrat del s. XVIII va promoure la utilització del català en la redacció de les visites pastorals i va renovar el pla d'estudis del col·legi episcopal, convertit en l'únic centre d'ensenyament superior de Barcelona. Es va ocupar de les aules de gramàtica i llatinitat del seu territori diocesà i va fundar deu escoles de primeres lletres i doctrina cristiana a la ciutat de Barcelona.
Producción  
Guión  
Realitzación  Diego Climent
Subtitulado por  
Locución  Mª Carmen Aparisi
Audiodescripción  
Música  After The Strom
Cámara  Diego Climent
Colaboración  
Otros  
Más info.