VIDEO SERVER

[Help]   Vodcast    Language: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Search in titles:


Presentació del Servidor de vídeo

<<< Produccions de la Universitat Jaume I / Miscel·lània    

Imatge de portada

FranciscoToledo, Domingo García, Francisco Fernández, Juan Luís Bort

 

 

    [ Reproduir / Play ]
 
Compartir Html5    
Compartir    
    
 
Duration  04:38 Realization year  1999
Version  Català Gender  Reportatge
Synopsis   El servidor de video ha estat presentat pels responsables del projecte d'Aprofondiment de les Tecnologies de la Informació i Comunicació: Francisco, Toledo Lobo, vicerector d'Investigació i Planificació; Domingo García Marzà, vicerector de Coordinació, Comunicació i Política Lingüística; Francisco Fernández Beltrán, director de Comunicació i Publicacions, i Juan Luís Bort Cubero del Servei d'Informàtica. A partir del 7 d'octubre de 1999, des dels ordinadors del campus es poden visionar no solament les produccions videogràfiques de la Universitat Jaume I sinó aquelles produccions adquirides o que en règim de cessió es vagen incorporant.
Production  Universitat Jaume I
Script  Longi Gil
Realization  Longi Gil
Subtitled by  
Locution  
Audiodescription  
Music  Panxi Vivó
Camera  Santiago Garcia i Longi Gil
Collaboration  
Others  
More info  http://sic.uji.es/publ/video/produccions/psvideo.html