Ponència "El nou reglament d’avaluació de l’activitat docent del professorat de l’UJI" i cloenda

Jornada "Docentia UJI i el Marc de Desenvolupament Professional Docent"
Duració: 01:35:36
117 visualitzacions

Iván Barreda Tarrazona, Modesto Fabra Valls

Data pub.: 09/03/23