VIDEO SERVER

[Help]   Vodcast    Language: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Search in titles:


Emocions serialitzades: art i tècnica de l'emotivitat televisiva

<<< Produccions de la Universitat Jaume I / Cursos d'estiu 2008    

Imatge de portada

Emocions informatives: l'espectacle dels sentiments en la societat de la informació

Concepción Cascajosa

 

 

    [ Reproduir / Play ]
 
Compartir Html5    
Compartir    
    
 
Duration  01:23:35 Realization year  2008
Version   Gender  
Synopsis   Aquest curs pretén explorar el lloc i la funció de les emocions en el si les xarxes informatives. Una part de les intervencions estarà dedicada a la indagació estructural dels processos informatius i al lloc que aquests proporcionen a les emocions. En un segon bloc, s¿exploraran pràctiques audiovisuals com ara el reality show o l¿anomenada informació ¿del cor¿, i un tercer vector estarà dedicat tant al component emocional de les tecnologies de la informació i la comunicació, com a aquelles pràctiques de gestió de les emocions que emanen de la iniciativa institucional, com ara la salut mental.
Production  
Script  
Realization  
Subtitled by  
Locution  
Audiodescription  
Music  
Camera  Jorge Agut, Diego Climent
Collaboration  
Others  
More info