VIDEO SERVER

[Help]   Vodcast    Language: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Search in titles:


Interculturalitat, gènere i coeducació

<<< Produccions de la Universitat Jaume I / Cursos d'estiu 2008    

Imatge de portada

Immigració, gènere i escola: exploració dels discursos de professorat i de l'alumnat

Miguel de Pradas

 

 

    [ Reproduir / Play ]
 
Compartir Html5    
Compartir    
    
 
Duration  01:22:46 Realization year  2008
Version   Gender  
Synopsis   Afavorir un currículum interdisciplinari que aporte experiències interculturals i de gènere a l¿alumnat i que afavorisca processos democràtics de transformació de les desigualtats socials de gènere des de la ciutadania participativa i deliberativa. Desenvolupar habilitats per a analitzar i criticar les representacions culturals que promouen desigualtats socials, afavorint pràctiques alternatives igualitàries. Afavorir eines per a afrontar els canvis legislatius i estratègics en matèria d¿igualtat d¿oportunitats.
Production  
Script  
Realization  
Subtitled by  
Locution  
Audiodescription  
Music  
Camera  Efraim Vidal, Jorge Agut
Collaboration  
Others  
More info