VIDEO SERVER

[Help]   Vodcast    Language: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Search in titles:


Canvi i desenvolupament en un món que envelleix

<<< Produccions de la Universitat Jaume I / Cursos d'estiu 2008    

Imatge de portada

El suport social i la (in)dependència

Andrés Losada Baltar

 

 

    [ Reproduir / Play ]
 
Compartir Html5    
Compartir    
    
 
Duration  01:24:19 Realization year  2008
Version   Gender  
Synopsis   Una de les característiques més rellevants dels països desenvolupats és el progressiu envelliment de la societat i l¿increment de l¿esperança de vida. No és un fet conjuntural vinculat a un cicle demogràfic que pot canviar a curt termini. En les societats desenvolupades s¿ha aconseguit que els seus ciutadans visquen més anys i en millors condicions de vida. Les persones majors adquireixen cada dia major presència i rellevància social. Alguns sociòlegs parlen de la ¿gran revolució grisa¿ per a caracteritzar aquesta situació, que incideix en la vida de les persones i en els grups socials.
Production  
Script  
Realization  
Subtitled by  
Locution  
Audiodescription  
Music  
Camera  Diego Climent, Jorge Agut, Efraim Vidal
Collaboration  
Others  
More info