VIDEO SERVER

[Help]   Vodcast    Language: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Search in titles:


Centres d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL)

<<< Produccions de la Universitat Jaume I / Departaments, centres, instituts ...    

Imatge de portada

 

 

    [ Reproduir / Play ]
 
Compartir Html5    
Compartir    
    
 
Duration  12:02 Realization year  1996
Version  Català Gender  Documental de promoció
Synopsis   L'objectiu d'aquest vídeo és donar a conèixer l'existència dels centres d'autoaprenentatge de llengües, els CAL, i els recursos de què disposen per a aprendre llengües. Al mateix temps es pretén que servesca de guia per als usuaris que entren al CAL i volen conèixer com cobrir les necessitats de formació en llengües d'una manera autònoma. Així doncs, s'intenta respondre a tres preguntes: què es pot aprendre, com i quan.
Production  
Script  Bartomeu Prior i Romero
Realization  Longi Gil Puértolas
Subtitled by  
Locution  Aureli Querol
Audiodescription  
Music  M. del Mar Bonet
Camera  Santiago Garcia Bardoll
Collaboration  
Others  
More info  http://sic.uji.es/publ/video/produccions/cal.html