SERVIDOR DE VÍDEO

[Ayuda]   Vodcast    Idioma: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Búsqueda rápida en los títulos:


Noves tendències en elearnig

<<< Produccions de la Universitat Jaume I / Activitats realitzades    

Imatge de portada

Seminari Noves tendències en elearning

Andrés Marzal

 

 

    [ Reproduir / Play ]
 
Compartir Html5    
Compartir    
    
 
Duración  00:42:18 Año de realitzación  2012
Versión   Género  
Sinopsis   S'entén per elearning, en sentit ampli, un tipus de procés d'ensenyament-aprenentatge que té lloc, totalment o en part, en els espais de comunicació i interacció creats pels participants amb les eines que ens faciliten ordinadors i altres tipus de dispositius connectats en xarxa, especialment la Internet. Tant en l'educació a distància com en l'educació presencial fem servir habitualment aquests "espais virtuals" en les activitats que duem a terme professorat i estudiantat. D'altra banda, la popularització de les xarxes socials ha fet evolucionar molts plantejaments inicials de l'elearning. Des d'un paradigma inicial centrat en la distribució de continguts educatius (objectes d'aprenentatge, per exemple) hem passat en poc temps a un paradigma comunicatiu, basat en la interacció entre professors i estudiants, estudiants i estudiants i tots amb el món exterior a l'aula "virtual", i connectivista, basat en la creació de xarxes de coneixement. En aquest seminari revisarem els plantejaments pedagògics que hi ha en la base de diferents enfocaments de l'elearning i analitzarem amb més deteniment alguns plantejaments actuals i controvertits: la flipped classroom (o l'ús de "videopíndoles" didàctiques per a dedicar la classe presencial a la resolució de problemes o el debat), els PLE (Personal Learning Environments) i els MOOC (Massive Open Online Course). L'objectiu del seminari és encetar un debat a l'UJI sobre l'impacte que pot tindre en la nostra universitat l'onada que l'ús de la tecnologia en l'ensenyament superior està provocant en les universitats de tot el món.
Producción  
Guión  
Realitzación  Diego Climent
Subtitulado por  
Locución  
Audiodescripción  
Música  
Cámara  Mar Navarro
Colaboración  
Otros  
Más info.