VIDEO SERVER

[Help]   Vodcast    Language: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Search in titles:


Noves tendències en elearnig

<<< Produccions de la Universitat Jaume I / Activitats realitzades    

Imatge de portada

Seminari Noves tendències en elearning

Jordi Adell

 

 

    [ Reproduir / Play ]
 
Compartir Html5    
Compartir    
    
 
Duration  00:46:20 Realization year  2102
Version   Gender  
Synopsis   S'entén per elearning, en sentit ampli, un tipus de procés d'ensenyament-aprenentatge que té lloc, totalment o en part, en els espais de comunicació i interacció creats pels participants amb les eines que ens faciliten ordinadors i altres tipus de dispositius connectats en xarxa, especialment la Internet. Tant en l'educació a distància com en l'educació presencial fem servir habitualment aquests "espais virtuals" en les activitats que duem a terme professorat i estudiantat. D'altra banda, la popularització de les xarxes socials ha fet evolucionar molts plantejaments inicials de l'elearning. Des d'un paradigma inicial centrat en la distribució de continguts educatius (objectes d'aprenentatge, per exemple) hem passat en poc temps a un paradigma comunicatiu, basat en la interacció entre professors i estudiants, estudiants i estudiants i tots amb el món exterior a l'aula "virtual", i connectivista, basat en la creació de xarxes de coneixement. En aquest seminari revisarem els plantejaments pedagògics que hi ha en la base de diferents enfocaments de l'elearning i analitzarem amb més deteniment alguns plantejaments actuals i controvertits: la flipped classroom (o l'ús de "videopíndoles" didàctiques per a dedicar la classe presencial a la resolució de problemes o el debat), els PLE (Personal Learning Environments) i els MOOC (Massive Open Online Course). L'objectiu del seminari és encetar un debat a l'UJI sobre l'impacte que pot tindre en la nostra universitat l'onada que l'ús de la tecnologia en l'ensenyament superior està provocant en les universitats de tot el món.
Production  
Script  
Realization  Diego Climent
Subtitled by  
Locution  
Audiodescription  
Music  
Camera  Mar Navarro
Collaboration  
Others  
More info