SERVIDOR DE VÍDEO

[Ajuda]   Vodcast    Idioma: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Búsqueda ràpida en els títols:


Produccions de la Universitat Jaume I

Duració   Categoria / Títol Data pub.
Jornades d'orientació professional i inserció laboral
02:07:36   Competències i eixides preofessionals de l'àmbit de la seguretat 04-03-2019
01:35:40   Eixides professionals en l'àmbit de la criminologia 04-03-2019
01:41:00   Eixides professionals en l'àmbit de l'administració i direcció d'empreses: treball per compte aliè i propi 04-03-2019
00:03:53   Inauguració 04-03-2019
01:25:27   Pràctiques internacionals i ocupació a Europa en l'àmbit de l'economia, administració d'empreses i finances i comptabilitat 04-03-2019