SERVIDOR DE VÍDEO

[Ayuda]   Vodcast    Idioma: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Búsqueda rápida en los títulos:


Canvi i desenvolupament en un món que envelleix

<<< Produccions de la Universitat Jaume I / Cursos d'estiu 2008    

Imatge de portada

El suport social i la (in)dependència

Andrés Losada Baltar

 

 

    [ Reproduir / Play ]
 
Compartir Html5    
Compartir    
    
 
Duración  01:24:19 Año de realitzación  2008
Versión   Género  
Sinopsis   Una de les característiques més rellevants dels països desenvolupats és el progressiu envelliment de la societat i l¿increment de l¿esperança de vida. No és un fet conjuntural vinculat a un cicle demogràfic que pot canviar a curt termini. En les societats desenvolupades s¿ha aconseguit que els seus ciutadans visquen més anys i en millors condicions de vida. Les persones majors adquireixen cada dia major presència i rellevància social. Alguns sociòlegs parlen de la ¿gran revolució grisa¿ per a caracteritzar aquesta situació, que incideix en la vida de les persones i en els grups socials.
Producción  
Guión  
Realitzación  
Subtitulado por  
Locución  
Audiodescripción  
Música  
Cámara  Diego Climent, Jorge Agut, Efraim Vidal
Colaboración  
Otros  
Más info.